ⓘ 絲尾灰蝶屬

                                     

ⓘ 絲尾灰蝶屬

絲尾灰蝶屬 ( Imperial ,學名: Eooxylides )是線灰蝶亞科鹿灰蝶族裡的一個屬。共有3個物種,分佈於東洋界。翅膀橙色,後翅至翅尾呈白色及黑色,外型醒目而華麗。