ⓘ Haenschia

                                     

ⓘ Haenschia

Haenschia 是蛺蝶科斑蝶亞科綃蝶族中的一個屬,尚無正式中文學名命名。物種分佈於秘魯東部至玻利維亞一帶的雲霧森林。體型細小。翅膀透明。此屬由Lamas 從美綃蝶屬中分離出來。